You are here:  / Motoryzacja / Znaki poziome dwg

Znaki poziome dwg

post by related

related post

Bezpieczeństwo znaków

Prowadząc rozważania nad bezpieczeństwem na polskich drogach, nie można ominąć zagadnienia znaków drogowych umieszczonych na nawierzchni jezdni.
Znaki poziome, bo tak nazywają się „linie drogowe” są często uznawane za oznaczenia drugiej kategorii. Owszem, pierwszeństwo mają polecenia wydawane przez kierującego ruchem, następnie sygnalizacja, później znaki pionowe a dopiero po nich znaki drogowe poziome, jednak regulują one w dużej mierze materię, której inne znaki nie dotyczą!
Pamiętajmy więc o przestrzeganiu linii pojedynczej ciągłej lub podwójnej ciągłej, czyli o zakazie jej przekraczania. Zwracajmy uwagę na linię jednostronnie przekraczalną i na to kto może zmienić pas, a komu tego znak zakazuje. Dostrzegajmy, że linie krawędziowe (kończące jezdnię) też są różne i niektóre zakazują nam w tym miejscu zjazdu na pobocze. O oczywistych oznaczeniach – linii warunkowego zatrzymania, trójkącie podporządkowania wspominać nie trzeba, ale naprawdę przestrzegajmy znaków poziomych, bo warunkują one zasady – dosłownie – tego jak poruszać się po drodze, czyli regulują podstawy bezpieczeństwa na drodze.

Inne wpisy o transporcie oraz motoryzacji: