You are here:  / Porady / Znaki poziome ustąp pierwszeństwa

Znaki poziome ustąp pierwszeństwa

post by related

related post

Znaki poziome

Znaki poziome są to umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe. Linia pojedyncza przerywana wyznacza pasy ruchu albo oś jezdni jest możliwe jej przekraczanie. Linia przerywana o podwójnej grubości gdzie odstępy są takie same jak kreski wyznacza pas ruchu zanikający albo pas ruchu przeznaczony do skrętu w inną drogę lub jezdnię jak też linia przerywana o podwójnej grubości gdzie odstępy są takie same jak kreski wyznaczać może pas ruchu dla pojazdów powolnych. Linia pojedyncza ciągła która rozdziela pasy ruchu zawsze w tym samym kierunku, zabrania się najeżdżania na tą linię przekraczania tej linii, linia najczęściej jest stosowana przed skrzyżowaniami przed przejściami dla pieszych albo w innych niebezpiecznych miejscach gdzie zabroniona jest zmiana pasa ruchu. Linia przerywana gdzie odstępy są zdecydowanie krótsze od kresek oznacza zbliżanie się do miejsca niebezpiecznego.

Inne wpisy o transporcie oraz motoryzacji: