You are here:  / Wimark / Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne

post by related

related post

Odszkodowania komunikacyjne (10)AutoCasco ? tzw. AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, chroniącym właściciela pojazdu mechanicznego, przed jego uszkodzeniem lub utratą spowodowaną kradzieżą lub innym zdarzeniem losowym.

Zakres ubezpieczenia AC może znacznie się różnić ze względu na wybrany wariant ubezpieczenia, bowiem Ubezpieczenie AC można zawrzeć w dwóch wariantach tj. serwisowym oraz kosztorysowym:
?    Wariant kosztorysowy ? to tańsza opcja, polegająca na przelaniu pieniędzy na konto poszkodowanego (wypłaceniu odszkodowania komunikacyjnego) w wysokości średniej wartości części i kosztów roboczogodziny dla danej szkody. Zalecane dla starszych aut.
?    Wariant serwisowy ? zdecydowanie droższy ale i też znacznie szerszy – polega on na zupełnie bezgotówkowym zlikwidowaniu szkody w autoryzowanym serwisie napraw. Gwarantuje przywrócenie pojazdu do stanu z przed szkody. Zalecane dla nowszych aut.
AutoCasco w wariancie serwisowym można często rozszerzyć o dodatkowe opcje, wymagane przez banki i leasingodawców. Te opcje to:
?    Stała suma ubezpieczenia
?    Nieredukcyjna suma ubezpieczenia

Inne wpisy o transporcie oraz motoryzacji: